Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2013

mpb
jestem inteligentny
jestem elokwentny
na wszystkie pytania
mam gotową odpowiedź

: nie wiem
— J. Podsiadło
Reposted from60feettall 60feettall viawastedspace wastedspace
mpb
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko, "W dzień śmierci Jego"
mpb
Nie przyzwyczajaj się do mnie, nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj ile łyżeczkek cukru wsypuje do herbaty, zapomnij jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przyzwyczajaj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— Kathlyn Harrison
mpb
‎- Dlaczego za mną idziesz ? 
- Chciałem powiedzieć Ci , że Cię kocham. 
- Widocznie nie poznałeś jeszcze mojej przyjaciółki. 
- Jakiej przyjaciółki ? 
- Jest ode mnie ładniejsza i mądrzejsza. stoi za Tobą. 
- Ale tu nikogo nie ma... 
- Widzisz , gdybyś mnie kochał , nigdy byś się nie odwrócił... 
— ....
Reposted fromtakemyhand takemyhand viaBalsamistka Balsamistka
mpb
mpb
2862 0203
Reposted fromproof proof viaindependentt independentt
mpb
0779 dffc 500
Reposted frommistreated mistreated viapathetic8 pathetic8
mpb
mpb
A jednak jesteś mi równie bliski jak moje własne serce.
Przywykłam do Twoich słów, do tonu Twojego głosu,
do Twoich myśli, które były zawsze moimi.
Przywykłam do Ciebie. 
— Halina Poświatowska
Reposted fromdnienie dnienie vianap nap
7248 d00a
Reposted frominnerbeauty12 innerbeauty12 viamartexxx martexxx
mpb
2037 0c2f
Reposted fromzelbekon zelbekon viaelentarie elentarie
mpb
1769 371e
Czekolada na centymetry :)
mpb
Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie:
- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć...
- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?
- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromIriss Iriss viaineednow ineednow
mpb
Boję się, że jeśli nie z Tobą, to już nigdy z nikim.
Reposted fromawaken awaken vianiemaproblemu niemaproblemu
mpb
7908 d56c
Reposted fromsziiiz sziiiz viagoraca-czekolada goraca-czekolada
mpb
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viamefir mefir
mpb

Najgłębiej widzą te oczy, które najczęściej płakały. Najbardziej kochają te serca, które najmocniej cierpiały

 - znalezione w sieci
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viamefir mefir
mpb
Ucz się na błędach, nie przejmuj się tym co mówią inni i bądź szczęśliwym człowiekiem..
— 3 życiowe zasady
mpb
 Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim niż wtedy, kiedy byłam sama. Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość.
— Emily Griffin - Coś pożyczonego
Reposted fromIriss Iriss viagoraca-czekolada goraca-czekolada
mpb
7486 2391
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl